SENSE OF SINGING

 Ars Choralis Coeln (Duitsland)

The spiritual fire of the Middle Ages 

UNIO MYSTICA - Muziek van Hildegard von Bingen (1098-1179)
en  Gregoriaanse zang

Aanmelden voor Rotterdam: klik hier
Aanmelden voor Winterswijk: klik hier
 

Liber SCIVAS, 13th visie, deel 3:

“En toen zag ik een geheel heldere hemel. Daarin hoorde ik, op een miraculeuze wijze, de verschillende stemmen van harmonie: Lofzangen, treurzangen, en het bemoedigende geluid van de hemelse macht. En dit geluid, dat klonk als de gastheer van de harmonieuze stemmen die van uit de hoogte klonken, zei het volgende…”

Hildegard van Bingen, een van de eerste componisten die haar werk niet anoniem na liet, was een opmerkelijke vrouw. Eigenzinnig als non, die tegen de wil van de abt een eigen klooster stichtte, en in de muziek: met een groter toonbereik dan gebruikelijk in die tijd, met toonrijke melismen op één lettergreep, én met teksten die gekleurd zijn door lyrische ontboezemingen. Hiermee zocht Hildegard von Bingen de grenzen op van de gregoriaanse traditie.

De muziek van Hildegard heeft een diepe spirituele lading, gevoed door de visies die zij vanaf haar 42e kreeg. De ‘Unio Mystica’, de hemelse eenwording met God, heeft een belangrijke plaats in haar muziek. De ziel is daarin de spiegel van de kosmos, die een symfonische structuur van oerklanken -Anima symphonialis est- bevat, waarin iedere klank een element van de kosmos vertegenwoordigt. Door te zingen vanuit de ziel, kunnen spirituele en emotionele krachten van de mensheid worden opgewekt en beïnvloed, en wordt  de mens één met God.

In dit concert wordt de luisteraar ondergedompeld in de mystieke wereld van Hildegard von Bingen; een bijzondere ervaring die geen luisteraar onberoerd laat.

Tijdens de lezing vooraf, geeft Maria Jona, directrice van Ars Choralis Coeln een inleiding over het leven van Hildegard von Bingen.

Het thema van de workshop: Gregoriaanse zang voor iedereen. Liederen worden zonder bladmuziek uit het hoofd geleerd, zoals bij de geestelijken uit de middeleeuwen. Iedereen is welkom.


Rotterdam - Vrijdag/zaterdag 18 en 25 januari 2020
   

Normaal tarief: €22,50 (incl. workshop: € 90,00)
Korting t/m 26 jaar of CJP: €10,00 (incl. workshop: € 55,00)

* Workshop: Zaterdag 18 januari  10:00-15:00 u.  en zaterdag 25 januari  17:30-18:30 uur - Lezing: Zaterdag 19:15 u. – Concert: Zaterdag 20:15 u.


Winterswijk - 
Zondag 19 en 26 januari 2020   

Normaal tarief: €20,00 (incl. workshop: € 65,00)
Korting t/m 26 jaar of CJP: €15,00 (incl. workshop: € 45,00)

* Workshop: Zondag 19 januari 10:00- 15:00 u. en zondag 26 januari 13:30-14:30 u. - Concert: Zondag 26 januari 15:30 u.