Sense of singing

Zin in zingen!

OVER ONS

Vox Interna is in de zomer van 2018 opgericht door initiatiefnemers van verschillende achtergronden: 
amateur zanger, professionele zanger(s), muziekdocent, coach / counselor en een medicus. 

Statuten

De doelstelling van Vox Interna staat als volgt beschreven in de statuten van de stichting:

1. De Stichting heeft ten doel het verhogen van het welzijn van personen als individu en lid van de samenleving door middel van (samen)zang en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verzorgen van (samen)zang voor individuen en tussen groepen, die daar zonder ondersteuning van de Stichting niet toe zouden komen

Kijk hier  voor de volledige tekst van de statuten.

Bestuur

Voorzitter:  Lex van der Hoeven (Rotterdam)

Penningmeester:  Michel LaPoutre (Den Haag)

Secretaris:  Sara Weeda (Enschede)

Lid:  Lucy Champion (Dublin, Ierland)

Lid:  Eric Cremers (Tegelen)

Lid:  Else Klomps (Winterswijk)

Lid: Baukje Westra (Franeker)

Lid:  Enneke Klomps (Winterswijk)

Lid: Cora Schmeiser (Rotterdam)

Doneren

Deze stichting heeft een ANBI-status.

Bankrekening: NL 58 INGB 0008 5825 06 - tnv Stichting Vox Interna

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden voor de stichting geen beloning.

Voor werkzaamheden binnen de workshops en voor optredens worden de richtlijnen van de KNTV, daar waar het budget het toe laat, gevolgd. Voor workshops betreft dit een tarief van EUR 42 per uur, excl. BTW.

Jaarverslagen (inclusief plan)

Download hier het Jaarverslag 2019

Download hier het Jaarverslag 2018 

Zakelijke info

KvK-nummer:  72383143

RSIN: 8590 91 831