VOX INTERNA
SENSE OF SINGING

Taal/language

Onze organisatie

Vox Interna is in de zomer van 2018 opgericht door initiatiefnemers van verschillende achtergronden: 
amateur zanger, professionele zanger(s), muziekdocent, coach / counselor en een medicus. Ze is ontstaan als een spin-off van een zangworkshop in Rotterdam, die in april 2018 werd gefaciliteerd door de leden van het Ierse vocaal ensemble Anúna. De energie die de deelnemers aan de workshop uitstraalden, motiveerde ons om dit plezier te willen delen met hen die dat niet (meer) ervaren.

Bestuur

Voorzitter:  Lex van der Hoeven (Rotterdam)

Penningmeester:  Michel LaPoutre (Den Haag)

Secretaris:  Sara Weeda (Haaksbergen)

Lid:  Lucy Champion (Dublin, Ierland)

Lid:  Eric Cremers (Tegelen)

Banrekening

Stichting Vox Interna

NL 58 INGB 0008 5825 06

 

 

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden voor de stichting geen beloning.

Voor werkzaamheden binnen de workshops en voor optredens worden de richtlijnen van de KNTV, daar waar het budget het toe laat, gevolgd. Voor workshops betreft dit een tarief van EUR 42 per uur, excl. BTW.

Jaarverslagen (inclusief plan)

RSIN nummer (KvK) 

8590 91 831

Bijdragen

Onze donateurs zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar we worden allemaal gedreven door enthousiasme voor hetzelfde ideaal. Ontdek wie we zijn en draag ook bij