SENSE OF SINGING

 Taal/language

Onze organisatie

Vox Interna is in de zomer van 2018 opgericht door initiatiefnemers van verschillende achtergronden: 
amateur zanger, professionele zanger(s), muziekdocent, coach / counselor en een medicus. 

Statuten

De doelstelling van Vox Interna staat als volgt beschreven in de statuten van de stichting:

1.     De Stichting heeft ten doel het verhogen van het welzijn van personen als individu en lid van de samenleving door middel van (samen)zang en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

2.     De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verzorgen van (samen)zang voor individuen en tussen groepen, die daar zonder ondersteuning van de Stichting niet toe zouden komen

Kijk hier  voor de volledige tekst van de statuten

 

Bestuur

Voorzitter:  Lex van der Hoeven (Rotterdam)

Penningmeester:  Michel LaPoutre (Den Haag)

Secretaris:  Sara Weeda (Haaksbergen)

Lid:  Lucy Champion (Dublin, Ierland)

Lid:  Eric Cremers (Tegelen)

Lid:  Else Klomps (Winterswijk)

Banrekening

Stichting Vox Interna - NL 58 INGB 0008 5825 06

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen voor hun bestuurswerkzaamheden voor de stichting geen beloning.

Voor werkzaamheden binnen de workshops en voor optredens worden de richtlijnen van de KNTV, daar waar het budget het toe laat, gevolgd. Voor workshops betreft dit een tarief van EUR 42 per uur, excl. BTW.

Jaarverslagen (inclusief plan)

RSIN nummer (KvK) 

8590 91 831

Bijdragen

Onze donateurs zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar we worden allemaal gedreven door enthousiasme voor hetzelfde ideaal. Ontdek wie we zijn en draag ook bij