SENSE OF SINGING

 Taal/language

Visie

1.    De innerlijke stem

In iedere persoon huist een stem. We gebruiken deze meestal om te praten, en soms ook om te zingen; meestal is dat als we onder de douche staan, op straat lopen (oortjes in) als we naar de favoriete speellijst luisteren.

Zuiver of vals, als we zingen doen we dat meestal wanneer we blij zijn, en dan maakt het eigenlijk ook niet uit wat anderen er van denken. Maar wanneer iemand ons vraagt of we kunnen zingen, is het antwoord vaak: ‘Ja, als een kraai…’; of: ‘Nee, kan ik niet.’ Daarom houden de meeste mensen maar liever hun mond, wat zingen betreft.

Maar iedereen weet dat, als je blij bent, de neiging tot zingen veel groter is. Maar het omgekeerde is ook waar: van zingen worden mensen blij! Dit wordt overtuigend aangetoond door wetenschappelijk onderzoek.

Het goede nieuws is dat bijna iedereen kan zingen. En dát is de bestaansreden van Vox Interna: mensen blij maken en een gevoel van verbondenheid kweken, door hen (weer) te laten zingen.

 

2.    Zingen is gezond

Zingen maakt niet alleen gelukkig, maar is ook gezond, doordat het stress verlaagt en sociale banden creëert, de kans op depressiviteit verkleint. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat regelmatig zangles op school de leerprestaties van kinderen verhoogt.

Zingen is ademen – ademen is zingen

Omdat het lichaam het instrument is, moet dit goed gestemd zijn. Vox Interna richt zich op een natuurlijke en gezonde wijze van zingen.

 

3.    Een jonge stichting

Vox Interna is in de zomer van 2018 opgericht door initiatiefnemers van verschillende achtergronden: amateur zanger, professionele zanger(s), muziekdocent, coach / counselor en een medicus. 

Ze is ontstaan als een spin-off van een zangworkshop in Rotterdam, die in april 2018 werd gefaciliteerd door de leden van het Ierse vocaal ensemble Anúna. De energie die de deelnemers aan de workshop uitstraalden, motiveerde ons om dit plezier te willen delen met hen die dat niet (meer) ervaren.

Dat willen Vox Interna in eerste instantie doen met kinderen, want jong geleerd…
Voor de nabije toekomst zijn er plannen voor zingen in bedrijven (organisatie cultuur), instellingen (jeugd, detentie, overig) en tussen bevolkingsgroepen (bruggen slaan).

 
Voor meer details, en informatie over middelen en financiën, verwijzen wij u graag naar ons volledige visiedocument.